Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Číst dál: Husovské trienium III. Memoranda o spolupráci s městem KostniceV minulém čísle časopisu jste mohli zaznamenat, jak referovali naši kostničtí partneři v tisku o tradičních bohoslužbách 6. 7. k výročí úmrtí M. J. Husa, při nichž bylo letos bratrem patriarchou ThDr. Tomášem Buttou vyhlášeno tzv. Husovské trienium, období tří let přípravy a realizace akcí k 600. výročí M. J. Husa. Nechyběl ani překlad zprávy o předání memoranda mezi CČSH a Kostnicí, podepsaného po bohoslužbách 6. 7. 2012 patriarchou ThDr. T. Buttou a v Kostnici ten den předávaného biskupem Doc. ThDr. D. Tonzarem, Th.D., k podpisu primátorem H. Frankem. V návaznosti na toto memorandum bylo podepsáno i memorandum mezi Kostnicí a Pražskou diecézí Církve československé husitské.

V minulém čísle jste si mohli přečíst o plánech vztahujících se k nadcházejícímu Husovskému trieniu, tzv. tříletí připomínek památky Mistra Jana Husa. Přestože Trienium bude slavnostně vyhlášeno v Betlémské kapli 6. července t. r., první připomínka událostí, které se vepsaly do dějin z let 1412 – 1415, se uskutečnila na hradu Točník při konferenci a setkání pod názvem Mistr Jan Hus v historii města Žebráku (1412) již 26. května t. r. (O průběhu učeného hádání na Žebráku a Točníku v r. 1412 jste si mohli přečíst v minulém čísle.) Počet účastníků, kteří se celodenního setkání účastnili, dává tušit stálý zájem o Mistra Jana Husa a otázky jím předestřené a dodnes velice aktuální, jak vyplynulo i z příspěvků aktérů konference. (Ve zkrácené podobě si je můžete ve formě komentáře přečíst na stránkách pražské diecéze: www.husiti.cz v Aktualitách z 5.6.)

Slovo trienium je výrazem pro české tříletí, tj. tři po sobě jdoucí roky, které spojuje jedno téma. 600. výročí upálení mistra Jana Husa vzpomeneme nejen 6. července 2015; to připomínka významného jubilea vyvrcholí, zahájíme ji však již v předvečer Husova výročí 5. července v tomto roce při Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a při slavnostních bohoslužbách 6. července tohoto roku v Betlémské kapli.

Číst dál: Prezentace nové publikace o M. Janu Husovi

V lednu 2012 vyšla nová česká publikace o Mistru Janu Husovi. Toto původní dílo předních českých odborníků na život, dílo a dobu tohoto významného českého reformátora je jedním z publikačních počinů v rámci Husovského trienia.

Témata jednotlivých setkání studentů se inspirují slavným Husovým citátem zvaným Sedmero:

„Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od Boží milosti..."

Každé setkání se bude svoláno pod jednou z těchto Husových výzev

Rok 2013

1. Hledej pravdu!

Listy J. Husa Zbyňkovi z Hazenburka (z r. 1408), Polskému králi Vladislavovi (z. r. 1411), Husovo odvolání ke Kristu (z r. 1412)

2. Slyš pravdu!

Chvála Prahy (rektorská řeč)

3. Uč se pravdě!

Knížky o svatokupectví, Dcerka, Zrcadlo hřiešnika menší/větší

Rok 2014

4. Miluj pravdu!

O šesti bludiech, Provázek třípramenný

5. Prav pravdu!

Neděle sedmá po Kristovu narození (Postyla), list J. Husa R. Wychovi do Londýna (1414), list Přátelům v Čechách (1414)

6. Drž pravdu!

O církvi, Sermo de pace

Rok 2015

7. Braň pravdu až do smrti!

Petr z Mladoňovic o Husovi, list J. Husa Panu Janovi z Chlumu (1415), list Přátelům v Čechách (1415) 

 

Podkategorie

Srdečně Vás zveme na první ze sedmi čtení textů Mistra Jana Husa

  • pod heslem prvního výroku Husova Sedmera: Hledej pravdu!

Studentský klub K4, Celetná 20, Praha 1, 17. dubna 2013 od 18:00, 
Host večera: prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc.

Všichni zájemci jsou vítáni!

Studijní texty:

Srdečně Vás zveme na druhé ze sedmi čtení textů Mistra Jana Husa

  • pod heslem druhého výroku Husova Sedmera: Slyš pravdu!

Studentský klub K4, Celetná 20, Praha 1, 23. října 2013 od 18:00, 
Host večera: prof. ThDr. Jan B. Lášek

Všichni zájemci jsou vítáni!

 Studijní texty:

Ve čtvrtém čtení Husovských textů jsme pokračovali v knize "Výklad viery, Desatera Božieho přikázanie a modlitby Páně", kterou editoval K.J. Erben z rkp. pergamenu ve fol. v Gersdorfské bibliotéce v Budyšíně. Výklad textu k modlitbě Otčenáš - kapitola 90-91, str. 360 - 365.

pdfČtvrté_čtení.pdf

krácený životopis Mistra Jana Husa

Základem následující podrobné prezentace života a díla Mistra Jana Husa, spravované Církví československou husitskou, byly využity materiály, užité při výstavě Mistr Jan Hus 1415–2005, která se konala od června do října 2005 v Tereziánském křídle Pražského hradu.

Kalendář akcí

září 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys