Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Vážení čtenáři, přinášíme Vám doslovné znění pozdravu patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty ze slavnostní prezentace publikace 26.2.2013 v Novoměstské radnici

Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku – takový je název zdařilé publikace, jejíž prezentace se konala v úterý 26. února v krásných historických prostorách Novoměstské radnice.

Číst dál: Slavnostní představení nové publikace o M. J. Husovi
Slavnostní uvedení publikace 26.2.2013, Prof. Zd. Kučera, patriarcha CČSH ThDr. T. Butta, děkan HTF UK Prof. ThDr. J. B. Lášek, Hana Tonzarová, Th.D.
V úterý 26. 2. 2013 byla v gotickém sále Novoměstské radnice v Praze slavnostně uvedena nová publikace, kterou vydala Církev československá husitská pod názvem „Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku“.   Patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta přivítal řadu hostů z církevní, vědecké a kulturní pražské i mimopražské scény, kteří se slavnostního setkání účastnili. 

„Nejmilostivější Kriste, táhniž nás slabé za sebou, neboť ty-li nás nepotáhneš, nemůžeme tebe následovati.“

                                                                  Z Husovy modlitby roku 1415

 Sestry a bratři, duchovní a členové Církve československé husitské!

Společně jsme 6. července L.P. 2012 při bohoslužbě v Betlémské kapli v Praze zahájili „Husovské trienium“ – období tříleté přípravy k roku 2015. Dostáváte nyní do náboženských obcí publikaci s názvem „MISTR JAN HUS v proměnách času a jeho poselství víry dnešku“. Tato publikace má především dvojí určení a uplatnění. Je určena jednak ke studiu, vzdělávání a hlubšímu poznávání osobnosti Mistra Jana Husa ve vlastní církvi a současně může být použita jako dar při nejrůznějších příležitostech a kontaktech s představiteli veřejného života a ekumeny.

Memorandum o porozumění

mezi Církví československou husitskou
zastoupenou ThDr. Tomášem Buttou, patriarchou

a

Městem Konstanz,
zastoupeným Horstem Frankem, primátorem města

Úvodem
Město Konstanz si v letech 2014 až 2018 připomene 600. výročí kostnického koncilu konaného v letech 1414 až 1418. V jeho rámci chce Město Konstanz celkově uctít osobnost a působení Jana Husa. Bude mu věnován rok 2015, který se stane „Rokem spravedlnosti".

Církev československá husitská má velký zájem na komplexní prezentaci osobnosti Jana Husa a na ocenění jeho významu jako reformátora. Vzhledem ke členství v Ekumenické radě církví a Společenství evangelických církví v Evropě je pro ni důležité, aby jméno Jana Husa bylo připomínané na bázi ekumenické myšlenky.

Jan Hus, jehož učení bylo v mnohém inspirováno Johnem Wicliffem a posléze se stalo důležité i pro Martina Luthera, byl významnou evropskou osobností. Jeho osobu, stejně jako osobu jeho souputníka a přítele Jeronýma Pražského, je nutné 600 let po jejich působení dostatečně ocenit. Obě strany zúčastněné na tomto memorandu jsou zajedno v tom, že právě osoba Jana Husa je příkladem ekumenického působení a soužití v toleranci. Město Konstanz se staví čelem ke svým dějinám i k neblahým událostem, které se vyhrotily upálením Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Při setkání uskutečněném dne 24. dubna 2012 v prostorách Církve československé husitské v Praze byly projednány tři projekty, které budou společně dále rozpracovány:

1. „Cesta ke smíření" – socha Jana Husa
Církev československá husitská nabízí Městu Konstanz umístit v něm jako vzpomínku na Jana Husa jeho sochu. Socha v tomto městě je významnou součástí plánované „Cesty ke smíření" Církve československé husitské. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích by měly být podobné objekty instalovány v různých městech, která mají vztah k Janu Husovi.

Město Konstanz s tímto záměrem souhlasí. Umístění sochy, realizace projektu a zastoupení Města Konstanz v porotě budou předmětem samostatné dohody.

2. Vzpomínkové místo Husinec
Záměrem Církve československé husitské je zvýšit veřejné povědomí o městě Husinec jako místě narození Jana Husa a o zdejším památníku a přiblížit zde formou výstavy Jana Husa a historii jeho působení v evropském kontextu.

Město Konstanz tento záměr podporuje a zařadí Husinec a památník do svých publikací a záměrů plánovaných v souvislosti s Janem Husem.

3. Telemost/Telebrücke dne 6. července 2015
Dne 6. července 2015 by měly být všechny vzpomínkové pouti a bohoslužby připomínající Jana Husa (mj. v Husinci, Táboře, Praze) v České republice a ve Městě Konstanz propojené telemostem. Cílem je zprostředkování nejrůznějších pietních akcí v médiích lidem, kteří se jich přímo neúčastní. Město Konstanz tento záměr podporuje a bude v německých médiích/televizních stanicích působit ve smyslu zapojení se do spolupráce s Českou televizí.

4. Další postup
Toto memorandum je základem další spolupráce mezi Církví československou husitskou a Městem Konstanz a symbolizuje význam vzpomenutí Jana Husa v rámci výročí konání kostnického koncilu.

Projekty budou konkretizovány a společně rozpracovány v nejbližších měsících. V následujícím čase bude rovněž rozhodnuto o nákladech s nimi souvisejících, o jejich hrazení a zapojení státních i nestátních institucí České republiky, vlády spolkové země Baden-Württemberg, vlády Spolkové republiky Německo a Evropské komise.

Konstanz, Praha,
6. 7. 2012

signováno

Horst Frank, primátor Města Konstanz
Dr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Číst dál: Memorandum o porozumění mezi CČSH a městem Kostnice Číst dál: Memorandum o porozumění mezi CČSH a městem Kostnice

Podkategorie

Srdečně Vás zveme na první ze sedmi čtení textů Mistra Jana Husa

  • pod heslem prvního výroku Husova Sedmera: Hledej pravdu!

Studentský klub K4, Celetná 20, Praha 1, 17. dubna 2013 od 18:00, 
Host večera: prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc.

Všichni zájemci jsou vítáni!

Studijní texty:

Srdečně Vás zveme na druhé ze sedmi čtení textů Mistra Jana Husa

  • pod heslem druhého výroku Husova Sedmera: Slyš pravdu!

Studentský klub K4, Celetná 20, Praha 1, 23. října 2013 od 18:00, 
Host večera: prof. ThDr. Jan B. Lášek

Všichni zájemci jsou vítáni!

 Studijní texty:

Ve čtvrtém čtení Husovských textů jsme pokračovali v knize "Výklad viery, Desatera Božieho přikázanie a modlitby Páně", kterou editoval K.J. Erben z rkp. pergamenu ve fol. v Gersdorfské bibliotéce v Budyšíně. Výklad textu k modlitbě Otčenáš - kapitola 90-91, str. 360 - 365.

pdfČtvrté_čtení.pdf

krácený životopis Mistra Jana Husa

Základem následující podrobné prezentace života a díla Mistra Jana Husa, spravované Církví československou husitskou, byly využity materiály, užité při výstavě Mistr Jan Hus 1415–2005, která se konala od června do října 2005 v Tereziánském křídle Pražského hradu.

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys