Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Vážené dámy a pánové, sestry a bratři,

je pro mne čestným úkolem, že již po sedmé mohu zahajovat březnové setkání u příležitosti výročí narození Tomáše G. Masaryka v prostorách Parlamentu České republiky.

Téma letošního setkání je vyznačeno dvěma jmény – Jan Hus a Tomáš G. Masaryk. Tyto dvě osobnosti žily a působily ve zcela rozdílné době. První z osobností žila ve středověku a druhá se řadí do novodobé historie. Přesto mají obě postavy určité společné rysy a souvislosti napříč staletími. Ke společným znakům patří jejich náboženská víra či přesvědčení, jejich kritičnost a jejich etické zaujetí.

Hus byl výrazně náboženskou osobností. Tento středověký univerzitní mistr, kněz a kazatel vycházel ze základů křesťanské víry obsažených v Písmu svatém a tradici. Ve spise Provázek třípramenný říká: „Kdo chce víru platnou a živou míti, musí Boha nade všecky věci milovati, polože víru jako kořen v srdci a vyznání pravdy boží jako ovoce v ústech, aby víra srdečná vyznání pravdy vždy plodila.“ (Provázek třípramenný, In: Vybrané spisy Mistra Jana Husi, pořádá F. Žilka, Jilemnice, cit. s. 52).

Masarykova víra byla osobitá, ale přesto i on vidí jedinečnost Ježíše a zdůrazňuje význam náboženství pro moderního člověka (srov. Karel Čapek: Hovory s TGM, Praha 1969, s. 235-236).

Druhým společným znakem byla kritičnost. Oba se vyznačovali kritickým myšlením i kritikou poměrů společnosti a církve tehdejší doby. Stavěli se proti formálnosti, povrchnosti, lhostejnosti a neupřímnosti.

Na obou osobnostech je zřejmé jejich etické zaujetí. Husův důraz na mravnost, na etické jednání v souladu s Ježíšovým zákonem lásky oslovoval i Masaryka. Masaryk si cenil na Husovi a české reformaci právě etickou stránku. Píše: „Hus stál o obrození mravů a všeho života vůbec… Právě obrodní úsilí ethické je význačným charakterem naší reformace.“ (T. G. Masaryk: Naše obrození a naše reformace. III. vydání Praha 1908, cit. s. 15). Křesťanská víra se má projevovat v životě láskou k bližnímu.

Mohli bychom nacházet i další styčné body obou osobností, jako jsou například: důležitost vzdělání, rozhodování podle svědomí, zdravý vztah k národu.           

Oba spojovalo i to, že se stávali ve své době i po své smrti mysliteli nepohodlnými a nežádoucími. Po dvě století živá Husova památka měla být vymazána ze stránek knihy dějin. A Masaryk jako symbol demokracie a humanity měl být odstraněn a vymazán z myslí lidí v době nacistické a komunistické totality. Nestalo se tak. Hus zůstává jako důsledný Kristův svědek stále přítomnou morální a duchovní inspirací v každé době. Masaryk jako prezident našeho novodobého samostatného státu určuje a poměřuje hodnoty politického života. Představuje prezidenta, který jako politický reprezentant je současně i morální autoritou.           

Toto shromáždění se koná v rámci trienia – tříleté přípravy k Husovu jubileu v roce 2015. Téma, které bylo zvoleno i s ohledem právě k trieniu, bude vyloženo teologem naší církve a univerzitním učitelem prof. ThDr. Zdeňkem Kučerou a předním historikem prof. PhDr. Petrem Čornejem Dr.Sc.           

Hus a Masaryk měli vliv při zrodu Církve československé husitské v roce 1920. Formovali smýšlení členů zvláště první generace, jak teologů Karla Farského, Aloise Spisara, Františka Kováře, tak i mnohých dalších pracovníků církve a věřících (srov. František Kovář: Jan Hus a T. G. Masaryk. Český zápas 1946, s. 44).           

Věřím, že pro hlubší poznání těchto dvou osobností a jejich vzájemného vztahu se stane přínosem i toto setkání.

 Březen 2013                                                        

 Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Kalendář akcí

únor 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys