Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Město Kostnice je starobylé středověké město na břehu rozlehlého Bodamského jezera rozprostírající se v malebné krajině na pomezí Německa a Švýcarska. Výročí 600 let od konání koncilu (1414 – 1418) město Kostnice pojala jako významnou událost evropského významu. Na pozvání pana primátora, jsme se v dubnu tohoto roku vydali také jako zástupci Církve československé husitské do Kostnice. Pro nás poutníky z Čech je zatížen pohled na toto krásné a uspořádané město vzpomínkou na smutné události odsouzení a popravy Mistra Jana Husa a Mistra Jeronýma pražského během konání koncilu. V okolí jezera jsou i městečka, která si uchovala také středověký ráz. Když jsme přijeli k Bodamskému jezeru, kladl jsem si otázku, kudy se asi plavil Mistr Jan Hus. Je známo, že z Biberachu zamířil Hus s doprovodem přes Ravensburg k jednomu z tehdejších přístavů na Bodamském jezeru, odkud se pak přeplavil v sobotu 3. listopadu 1414 do Kostnice. Na výstavě jsem později viděl model dřevěné lodi z té doby. Také jsou zachyceny lodi na dřevořezu Hartmana Schedela, jak přepravuji lidi i zboží. My jsme se přeplavili trajektem, který přes Bodamské jezero jezdí pravidelně do přístavu v Kostnici.

Významnou součástí zahajovací slavnosti výročí koncilu byla i ekumenická bohoslužba v münstru. Tedy právě v tom kostele, kde byl Mistr Jan Hus souzen, jak to znázorňuje známý obraz malíře Josefa Brožíka. V průvodu hlavního chrámu jsme společně kráčeli s římskokatolickými duchovními a členy řádů. Ministranti nesli korouhve a v okolí se šířila vůně kadidla. Jako ti, kteří se hlásíme k Husovu odkazu - zástupci Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické v čele s bratrem synodním seniorem Joelem, jsme byli přijati s přátelským uvítáním a pohostinností.

Výstava, jejíhož otevření jsme se účastnili, je instalovaná ve starobylém koncilním domě. Vystavené zlaté a stříbrné kalichy, biskupské berly, prsteny a roucha dokládají moc, bohatství a významnost tehdejší středověké církve a jejích představitelů. Na této výstavě je věnována i značná pozornost Janu Husovi a je tam vystavena i část látky z jeho údajného oděvu.

Nelze navštívit Kostnici a nezastavit se u Husova kamene, tedy v místech směrem k hradu Gottlieben, kde byl podle tradice Mistr Jan Hus upálen. Z druhé strany kamene je nápis připomínající jeho přítele Mistra Jeronýma Pražského. Při naší dubnové návštěvě smáčel kámen vytrvalý déšť.

Tehdy v době konání koncilu se setkaly dva programy reformy církve. Jeden zastávali koncilní otcové a druhý představoval Jan Hus - Mistr z Čech, jenž si nesl pověst nebezpečného kacíře šířenou zvláště nepřáteli z jeho vlasti. Nebyl mu tehdy dán prostor k diskusi a kauza českého reformátora byla řešena mocí, avšak v celkovém pohledu znamenala tehdy spíše méně významnou epizodu. Po 600 letech se dostává Janu Husovi nového zájmu z hlediska vztahů mezi Němci a Čechy. V obzoru evropských protestantských církví je zde symbolická vztažnost Husova roku 2015 a Lutherova výročí v roce 2017. Na reformaci nelze nahlížet jen jako na konfesní či národnostní záležitost, ale jako na široké hnutí, do kterého cenným způsobem náleží také Mistr Jan Hus, husitství a českobratrství. V naší zemi v jubilejním roce 2015 bude především úkolem křesťanských církví představovat Jana Husa veřejnosti jako věřícího člověka, jako křesťanskou svědeckou osobnost, vycházející z trvalých hodnot evangelia Ježíše Krista. Současně jako toho, kdo svým etickým zaujetím projevoval pastýřský zájmem o praktické starosti a těžkosti lidského života.  

                                                                           Tomáš Butta                                                        patriarcha Církve československé husitské

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Kalendář akcí

únor 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys