Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Nově odlitý zvon pro Betlémskou kapli se jmenuje „Mistr Jan.“  Zvon s pojmenováním po českém náboženském reformátorovi není však něčím ojedinělým. V době husitství v 15. a 16. století bylo v utrakvistických kostelích na četných zvonech zobrazení Mistra Jana Husa. Některé z nich se dochovaly. Také ve věžích sborů Církve československé husitské byly umísťovány zvony takto označeny. Řada z nich však byla odebrána v době druhé světové války. V současnosti je pro sbor naší církve v Hradci Králové vyhotoven velký zvon se jménem Mistra Jana Husa, který je součástí připravované pozoruhodné zvonohry. Zvon pro Betlémskou kapli bude umístěn na její věžičku v roce 2015, tedy právě v roce 600. jubilea českého reformátora, který je s Betlémskou kaplí bytostně spjat, neboť v ní kázal v letech 1402 až 1412. Nový zvon má reliéf, na kterém je znázorněn Jan Hus na kazatelně podle Jenského kodexu. Hus je obklopen posluchači z různých vrstev národa. Na horní části zvonu je nápis - Husova výzva z jeho listu Přátelům v Čechách z června 1415 „Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli“. Výška vlastního zvonu je 41 cm a jeho váha přibližně 40 kg.

řeč bratra patriarchy T. Butty
řeč bratra patriarchy T. Butty

 Betlémská kaple v Praze ve své původní podobě měla v minulosti zvony. Jak je to zřejmé z dobových rytin, u kaple byla zvonice, ve které byl jeden zvon. Ve věžičce na střeše kaple byly dva menší zvony. Svolávaly ke slyšení kázání Božího slova v českém jazyce, ke kterému od počátku tato kaple měla sloužit.

 

 Měl jsem možnost se účastnit několika akcí s odevzdáním a žehnáním nově vyhotovených zvonů. Ale příležitost, které jsem se účastnil dne 6. prosince 2014, byla přece jen značně odlišná. Zvon byl totiž odléván před zraky lidí shromážděných v nádvoří Betlémské kaple. Byl jsem požádán o modlitbu během vlastního odlévání.  Přípravu formy a vlastní odlití zvonu provedl mladý zvonař Michal Votruba z jižních Čech z Myslíkovic u Tábora.

Přípravu formy a pece se uskutečnila před vlastním litím zvonu na nádvoří Betlémské kaple. K této příležitosti bylo vyhotoveno dřevěné podium s otvorem pro plechový sud, který byl přetvořen na pec. A na podiu byla forma, do které se nalila žhavá zvonovina v pravý okamžik, který určil zvonař.  Zazněla při tom modlitba: Hospodine, ty jsi všechno stvořil. Prosíme tě, dej ať dílo, které začínáme, slouží ke tvé cti a chvále i k našemu posvěcení a užitku. Kéž s tvou pomocí zdárně pokračuje a šťastně se dokončí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Modlitby a žehnání dílu zvonaře se účastnili také představitelé Římskokatolické církve - františkán bratr Michal a prof. Tomáš Halík. Je to dobrým znamením ekumenických vztahů v návaznosti na nový pohled na M. Jana Husa v Římskokatolické církvi, vyjádřený papežem Jana Pavla II. v závěru 20. století.

        Odlití zvonu se díky umění mladého zvonaře i příznivým okolnostem vydařilo. Následující den bylo  provedeno  odstranění formy a přemístění zvonu na výstavu  s názvem „Betlémské zvonění “ v podzemí Betlémské kaple.  Po ukončení výstavy se zvon převeze do dílny v Myslíkovicích, kde se dokončí, bude vyhotoveno srdce, závěs a připravena mechanika bytí.

žehnání zvonu
žehnání zvonu

       

  Datum odlití zvonu bylo 6. prosince, kdy přesně před 600 lety byl Jan Hus uvězněn v Kostnici na ostrově u Bodamského jezera, a za sedm měsíců od tohoto data přesně 6. července byl upálen. Oheň, přetavení, pevnost a srdce – to jsou znamení vystihující duchovní zápas Mistra Jana.

                                                                           Tomáš Butta

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Kalendář akcí

září 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys