Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

První rok Husovského trienia pod heslem „soudržnost" uplyne 6. července 2013. Zhodnoťme, které z cílů Husovského trienia byly za tento rok naplněny, co se podařilo uskutečnit, a jakým směrem se vydáme dál do nadcházejícího druhého roku pod heslem „spravedlnost".

Bude tomu rok, kdy Husovské trienium bylo vyhlášeno při slavnostních bohoslužbách s připomínkou smrti Mistra Jana Husa 6. července 2012 v Betlémské kapli. Při slavnostním aktu, který bezprostředně navazoval, podepsal patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta za přítomnosti zástupce města Kostnice Dr. Rügerta i zástupce církví tohoto města Dr. Müllera Memorandum o spolupráci s městem Kostnice. V týž den podepsal v Kostnici za přítomnosti pražského biskupa ThDr. Davida Tonzara německou verzi tohoto memoranda primátor města Kostnice Horst Frank. Navázala další memoranda – mezi pražskou diecézí CČSH a městem Kostnice, mezi Církví československou husitskou a Společenstvím měst s Husitskou minulostí a tradicí a rovněž s Agenturou Magni, která uzavřela memorandum o spolupráci s Církví československou husitskou, Českobratrskou evangelickou a Pravoslavnou církví. (Texty memorand jsou i na webových stránkách www.hus2015.cz ) Ve snaze uctít památku M. J. Husa v živém odkazu jsme tak byli přivedeni k novým partnerům – městu Kostnice, Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí, agentuře Magni. Avšak prostřednictvím nových vazeb vzniklých díky memorandům, jsme navázali spolupráci i s dalšími, jako kupř. se Střední průmyslovou školou kamenictví a sochařství v Hořicích, jejíž studenti vyrobili již první návrhy soch na téma Mistr Jan Hus – cesta ke smíření.

V předchozích šesti číslech časopisu Husita jste mohli sledovat též přípravu a průběh naplňování některých bodů programu Husovského trienia. Byla vydána kniha „Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství víry dnešku", právě vychází i sborník přednášek a příspěvků ze setkání k výročí T.G.M. pod názvem Masaryk a Hus. Na stránkách www.hus2015.cz spuštěných k trieniu, byl uveřejněn i přepis prvního setkání studentů s Prof. Petrem Čornejem v rámci projektu „Studenti čtou Husa!", včetně Husových textů, které se na prvním setkání pod prvním heslem z Husova Sedmera: Hledej pravdu! četli a nyní jsou všichni zváni k diskusi nad nimi právě prostřednictvím webových stránek. Přidejte se také k diskusi!

S ohledem na nadcházející výročí se uskutečnila také mnohá setkání a jednání, včetně jednání s primátorem hl. m. Prahy a prvním náměstkem ministryně kultury. Budou pokračovat i jednání s Českou televizí. Novinkou, o níž jsme ještě na stránkách Husity neinformovali, je připravovaný film o M. J. Husovi podle známé knihy E. Kantůrkové, jakož i dokumentární seriál o M. J. Husovi. Dalším mediálním počinem byla zajímavá březnová projekce na Betlémské kapli pod názvem Betlémská odysea, v níž byla část tohoto multimediálního představení paní Zdeňky Čechové věnována M. J. Husovi, co by kazateli z kaple Betlémské.

Zájem o M. J. Husa není však vymezen pouze mezi Čechy a Kostnicí. Tradiční bohoslužby v Betlémské kapli 6. července se letos opět zúčastní děkan Dánské luterské evangelické církve Leif Arffmann s manželkou, díky němuž před třemi lety započal s touto církví kontakt, který vyústil mimo jiné i v pozvání pražského biskupa ThDr. Davida Tonzara ke kázání v Haderslevské katedrále v Dánsku při tzv. reformačních bohoslužbách, mě pak oslovil biskup dánské luterské evangelické církve s prosbou vystoupit na semináři k reformaci se slovem o české reformaci a M. J. Husovi. Věřím, že po příležitosti seznámit účastníky tzv. Evropských berlínských biblických týdnů s M. J. Husem, kterou jsem měla, budu moci poukázat na jeho nezastupitelné místo v evropské reformaci i na mezinárodním kongresu nazvaném 500 let reformace, která se uskuteční rovněž v říjnu t. r. v Zurichu. Na letošním Kirchentagu v Hamburku jsem v rámci biblické hodiny, kterou jsem tam před plným kostelem účastníků měla tu čest vést, zmínila také Husovské trienium. Následně mě kontaktovali dva švýcarští duchovní, kteří se rozhodli projednat ve své církvi, zda – li by nemohli mít na J. Husa a českou reformaci zaměřenou část programu své synody. Do mezinárodního prostoru se budeme snažit dostat i projekt Studenti čtou Husa a tak zprostředkovat studentům v zahraničí myšlenky M. J. Husa i možnost výměny názorů na Husovy myšlenky mezi českými a zahraničními studenty, což jistě může přispět i k další spolupráci studentů napříč univerzitami a školami. Stále však ještě hledáme koordinátory jednotlivých škol v naší zemi. Můžete-li, pomozte nám s tím! (Kontakty na ty, kteří by byli ochotni koordinovat skupinku studentů ve škole, či napříč školami v daném městě, studentů, kteří by se do čtení Husových spisů chtěli zapojit, posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

K soudržnosti s těmi, s nimiž nás svazuje výročí M. J. Husa, jistě přispějí i dvě nadcházející cesty – cyklo –tour pořádaná starostou Tábora do města Kostnice ve dnech 29. 6. – 7. 7. (více na www.hus2015.cz) a pěší pouť z Krakovce, místa odkud se Mistr Jan vydal do Kostnice, odkud v dobových kostýmech vyrazí poutníci 5. 7. do Norimberka, kam chtějí dojít 20. 7., Zatím se tedy vypraví na poloviční cestu, která v r. 2015 bude prodloužena až do tehdejšího koncilního města Kostnice. (více na www.husiti.cz) Přidejte se i vy!

Husovo nadcházející výročí tak již v prvním roce trienia spojilo ne zcela plánovaně ty, kteří by se za jiných okolností možná nesetkali. A spojuje a přivádí ke společné cestě, či k jednomu stolu i dále. Vytváří prostor pro nová setkání i nové projekty, které mohou dát podnět nové spolupráci. Aby mohla započatá spolupráce pokračovat i v dalším roce trienia, je potřebí neztratit ze zřetele cíl, jímž nemůže být jen jednodenní, byť sebevelkolepější, připomínka 600. výročí M. J. Husa 6. července 2015, ale jak se rýsuje již nyní, musí jím být krok na cestě vzájemného smíření tam, kde dosud chybí, nové spolupráce s těmi, s nimiž dosud neprobíhala a nové inspirace pro obnovu celé společnosti. Každý z nás k tomu může přispět. Stačí se jen zastavit ve své každodennosti, rozhlédnout se, zamyslet se, jak mohu přispět a - učinit to. Nic jednoduššího a současně těžšího. Ale stojí to za to!

Publikováno v časopise Pražské diecéze CČSH: Husita č. 3/2013

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Kalendář akcí

září 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys