Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Logo Husuv rok-01
Logo Husuv rok-01
 Po delší odmlce naplněné množstvím jednání vztahujících se k přípravě Roku Mistra Jana Husa 2015 jsme nyní již téměř vprostřed dění. Od léta, kdy vyšlo Husovské triennium XIII., se mimo jiné uskutečnila 1. tisková konference k Husovským slavnostem 2015 a též slavnostní zahájení Husova roku 2015 – dvojlogo ukazuje na jejich spjatost. 600. výročí M. J. Husa tedy nebudeme připomínat jen 6. července jako každý rok, ale po celý tento rok, na mnoha místech a nejrůznějšími způsoby. A nebudeme ho připomínat jen v Církvi československé husitské, jak bývá též zvykem, ale tento rok se zapojí více téměř všechny církve, média, ale i nejrůznější instituce – muzea, knihovny, ale i obce, města, kraje, stát i občanské spolky. Vznikají nové výstavy, vychází nové publikace, uskuteční se několik konferencí, proběhne řada koncertů, budou zveřejněna nová díla – hudební i výtvarná,…M. J. Hus, ať již jakkoliv, rezonuje v mnohých, a to nejen v naší zemi, ale i v zahraničí. Dokladem toho byl i zájem mladých o workshop o M. J. Husovi, který autorka článku vedla s biskupem Radovským během Evropských dnů důvěry – setkání Taize v Praze v poslední dny kalendářního roku 2014. Tak jsme i do nového kalendářního roku 2015 vstoupili s odkazem mistra Jana Husa, na jehož přínos bylo poukázáno i v bohoslužebných a modlitebních setkání – při slavnostní bohoslužbě 10.1. Církve čs. husitské k 95. výročí jejího vzniku i v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů při ekumenických bohoslužbách vedených představiteli církví v ČR. Kéž i my jej uchopíme k dobrému našemu dalšímu směřování. 

 

Pro lepší orientaci pokusíme se v každém čísle nyní podat přehled akcí k 600. výročí M. J. Husa v některé z diecézí. Dnes začneme celocírkevními akcemi a aktivitami napříč republikou, včetně přesahu mezinárodního, které se budou vztahovat k M. J. Husovi do doby vyvrcholení Husovských slavností 2015 5 .- 6. července v Praze.

Počátkem března (5. 3.) nás čeká první z nich -  každoročně konaná připomínka k výročí narození T. G. M. se letos uskuteční v Poslanecké sněmovně PČR pod záštitou jejího předsedy pana Hamáčka a pod záštitou bratra patriarchy Butty. Přednášet přiletí Prof. Zdeněk David, autor i do češtiny přeložené publikace Nalezení střední cesty. Svou přednášku nazval: Masarykův pohled na českou reformaci. Druhou přednášku na téma: Masaryk a Hus – pohled teologický prosloví Doc. Jiří Vogel, proděkan HTF UK.

V dubnu (9. – 12. 4.) se můžete těšit na mezinárodní konferenci Jan Hus, jejíž hlavní organizaci má v rukou Českobratrská církev evangelická, která pozvala mezi přednášející i mnohé zahraniční hosty. Ti zprostředkují pohled na M. J. Husa z pohledu dané země. Konference bude mít v organizaci  druhé pořádající církve – Církve československé husitské -  své pokračování v r. 2016 na téma Jan Hus – Martin Luther. Měla by zhodnotit mimo jiné i nové postřehy v bádání o M. J. Husovi, jež vyplynou z několika konferencí a vědeckých sympózií, které se letos uskuteční. Současně by měla přinést i nové poznatky v bádání o vlivu Jana Husa a české reformace na Martina Luthera, jehož 500. výročí chtějí luterské církve připomínat jako 500. výročí reformace (světové) v r. 2017. 

Květen bude ve znamení již mnoha akcí. Po celé zemi budou při Noci kostelů otevřeny chrámy, kostely a modlitebny, mezi nimi i mnohé, kde budeme informovat o nadcházejících vrcholných akcích Roku M. J. Husa. V některých pražských kostelech již vyzkoušíme i část poutnického programu pod názvem V kole po kostelech s mistrem Janem Husem, připraveného na Husovské slavnosti 2015, které proběhnou v Praze od 5. do 6. července. 

Na polovinu května (16. 5.) je plánováno na Husitské teologické fakultě UK celofakultní shromáždění k 600. výročí M. J. Husa, při němž vystoupí i vokálně hudební sdružení Chairé pod vedením Josefa Krčka a Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra (z Příbrami) vedený pisatelkou článku. První společný koncert nazvaný K poctě Mistra Jana Husa, který je složen z Husových písní, českých chorálů a skladeb odrážejících Mistra Jana Husa v současnosti včetně autorské skladby Josefa Krčka se uskutečnil již v r. 2014 a to společně s Alfredem Strejčkem, který četl Husovy texty i reflexe o Husovy v textech dalších autorů. Program K poctě M. J. Husovi  budou obě tělesa uvádět v tomto roce i na dalších místech. Alfréd Strejček vystupuje se svým uměleckým přednesem dlouhodobě s kytaristou Štěpánem Rakem, s nímž připravil i Koncert pro Mistra Jana Husa.       

Na závěr května (30. 5.) je plánováno otevření obnoveného Památníku Mistra Jana Husa v Husinci, kde bude současně poprvé k vidění i nová expozice graficky zpracována architektem Fuksem. Tak se symbolicky propojí Husinec s Kostnicí, kde v tamním Husově domě navrhoval architekt Fuks předchozí expozici. To však nebude jediné symbolické spojení těchto dvou s Mistrem Janem nedílně spjatých míst. Rada města Kostnice odsouhlasila přijetí daru sochy ve velikosti 3 metry vytvořené studentkou Průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích na téma Mistr Jan Hus – cesta ke smíření. Další sochy, vzniklé a zpracované studenty této školy budou umístěny právě v Husinci a jedná se o umístění jedné i v Praze. Tak by byla propojena tři místa - milníky v Husově životě - i díky ztvárnění současného pohledu mladých autorů. Ostatně vybrané modely jejich soch budete moci shlédnout i v rámci putovní výstavy.

Putovat po vlastech českých budou i další výstavy. Jedna z nich,vytvořená prachatickou knihovnou za odborného dohledu historika Prof. Petra Čorneje je i kreslená výstava o Mistru Janu Husovi pro děti. Kresby ilustrátorky Zdeňky Študlarové na velkých deskách jsou ovšem tak působivé, že se na výstavu podívají rádi i rodiče. Budete si ji moci prohlédnout i při Husovských slavnostech 2015 v Praze na Ovocném trhu, kde se uskuteční 6. července celodenní program pro rodiče s dětmi. O výstavu je zájem už i v zahraničí, podobně jako o výstavu o M. J. Husovi vytvořenou Husitským muzeem v Táboře, která putuje již dva roky. Do zahraničí se podívá také výstava Stále živá historie, která si klade za cíl bořit mýty o husitství a její první otevření se uskutečnilo již v r. 2003. V červnu 2015 bude nově otevřena pod záštitou honorárního konzula v belgickém Liege.

Ale i v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na dalších místech bude červen již plně ve znamení M. J. Husa. V pravdě symbolickou by se měla stát 20. 6. po celé zemi ekumenická bohoslužba smíření iniciovaná předsedou Ekumenické komise pro Husovo jubileum a současně biskupem Římskokatolické církve s pověřením pro ekumenu Františkem Radovským. Jednu z těchto ekumenických bohoslužeb smíření bychom rádi uskutečnili i při letošní XV. Pouti na Sázavě, která je plánována právě na sobotu 20. června.

Na mnoha místech se též v červnu uskuteční komorní, střední i velké verze obnovené premiéry oratoria M. J. Hus od Richarda Pachmana, které v plném znění a výpravě můžete shlédnout v rámci Husovských slavností 2015 v Praze na závěr celodenního programu na Staroměstském náměstí 6. července.

Detailní program Husovských slavností 2015, jimiž vyvrcholí Husův rok 2015 v Praze 5. – 6. července vám přineseme v příštím čísle. Rovněž i program plánovaný paralelně v Kostnici a na Krakovci a i další informace o plánovaných akcích k 600. výročí M. J. Husa. Informace včetně programu naleznete též na ww.hus2015.cz a na www.husovskeslavnosti.cz .     

Hana Tonzarová, článek z časopisu Pražské diecéze Husita

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Kalendář akcí

září 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys