Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

{jcomments on}Tradičně i v Kostnici vzpomenou letos 6. července u Husova kamene mnozí na mučednickou smrt Mistra Jana Husa.

Pietní akt zahájí nový primátor města Ulrich Buchardt, po něm vystoupí se svými projevy zástupce Německo - českého spolku v Kostnici S. Degrell, PhDr. Kalivoda ze Společnosti Husova muzea v Praze, která se aktivně tč. podílí na renovaci výstvavy o M.J.Husovi v Husově domku v Kostnici, Ing. J. Fišer - starosta města Tábora, který přijede společně s cyklo -tour 2013, kterou inicioval z Tábora do Kostnice a jíž se v prvních dvou etapách zúčastnil též pražský biskup ThDr. David Tonzar, ThD., jenž u Husova kamene zahájí blok projevů a modliteb ze strany církví. Po něm vystoupí farář Bádensko - Würtemberské evangelické církve Dr. Müller zastupující Pracovní společenství křesťanských církví v Kostnici (obdoba místní ekumenické rady církví sdružující osm církví žijících společně v Kostnici), jenž koordinuje i přípravu 600 oslav koncilu (2014 - 2018) z hlediska církví. Na závěr vystoupí J. Král z Jan Hus náboženské obce v Zurichu.

Vystoupí též pěvecký sbor ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné. Po skončení vzpomínkové akce se všichni sejdou k česko- německé slavnosti naproti Husovu kameni v tzv. Palmenhausu, jenž již šest let slouží jako centrum Německo českého spolku v Kostnici.

pdfPozvánka na vzpomínkový akt (leták)(1.71 MB)

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by A.D.