Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Memorandum
o spolupráci

mezi Společenstvím měst s husitskou minulostí a tradicí,
zastoupeným RNDr. Ivo Rubíkem, předsedou Společenství

a

Církví československou husitskou,
zastoupenou ThDr. Tomášem Buttou, patriarchou

V roce 2015 bude uctěna osobnost velkého českého učence, učitele a rektora Univerzity Karlovy, kazatele a reformátora Mistra Jana Husa.
Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí (dále Společenství) a Církev československá husitská (dále CČSH) ujednávají vzájemnou spolupráci v rámci svých projektů k 600. pamětnímu dni Jana Husa.

1. Společenství bude realizovat u příležitosti Husova pamětního dne projekt „Husitská kulturní stezka", který propojí jednotlivá členská města a všem zájemcům přiblíží život a dílo Jana Husa a historii husitství. Do Husitské kulturní stezky bude napojen rodný dům M. Jana Husa v Husinci, který má tč. ve správě CČSH. CČSH plánuje nabídnout poutníkům a dalším zájemcům také průvodcovství po stopách Jana Husa po Praze formou klasického průvodcovstí nebo s QR kódy pro smart mobilní telefony. CČSH bude podporovat dle svých možností projekt Husitská kulturní stezka a bude o něm informovat na svých webových stránkách www.Hus2015.cz a popř. i v dalších propagačních materiálech. Společenství bude dle svých možností také informovat o nabídce CČSH na svých webových stránkách a popř. v dalších propagačních materiálech.

2. CČSH bude k uctění památky J. Husa v rámci „Husovského trienia", které vyhlásila 6.7.2015 k vrcholnému datu 6.7.2015, pořádat v letech 2013-2015 řadu akcí a projektů. CČSH bude o nich Společenství informovat, Společenství bude uveřejňovat poskytnuté informace na svých webových stránkách a nabídne jejich zveřejnění i na webových stránkách jednotlivých členských měst. Oba partneři budou spolupracovat i v oblasti tiskové. Zprávy, které o akcích Společenství CČSH obdrží, budou otiskovány v Českém Zápase, který bude Společenství stejně jako další příležitostné tiskoviny zasílán k propagaci.

3. CČSH nabízí v rámci Husovského trienia uspořádat ve spolupráci s členskými městy Společenství tematické přednášky, koncerty a představení komorní verze oratoria Mistr JAN HUS od Richarda Pachmana. CČSH nabízí pedagogům a studentům členských měst účast na projektu „Studenti čtou Husa" (2013-2015). Společenství a jeho členové budou podle svých možností projekty Husovského trienia podporovat.

4. Oba partneři přispějí k uctění památky Jana Husa také reklamou putovní výstavě „Jan Hus 1415 a 600 roků poté" (autorský kolektiv: Mgr. Jakub Smrčka, ThD., PhDr. Jan Kalivoda, Mgr. Jan Adámek). Členové Společenství budou v případě zájmu prezentovat danou putovní výstavu ve svých městech. Paralelně k tomu se bude CČSH snažit ukázat veřejnosti putovní výstavu ve svých náboženských obcích, příp. dalších vhodných prostorách CČSH.

5. Společenství a CČSH se dohodly k vzájemnému umístění svých log a bannerů na webových stránkách.

6. Oba partneři budou nabízet v průběhu Husovského trienia spolupráci na dalších akcích a projektech s tematikou, vztahující se k Janu Husovi a husitství.

Memorandum bude možné po vzájemném souhlasu doplnit.

24.1.2013

RNDr. Ivo Rubík
Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí

Dr. Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

v zastoupení: i.V.:
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražský


Strana 1 Strana 2
Strana 3 Strana 4

 

 

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by A.D.