Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Memorandum porozumění

mezi Pražskou diecézí Církve československé husitské
zastoupenou biskupem Doc. ThDr. Davidem Tonzarem, Th. D.

a

městem Kostnice zastoupeným vrchním starostou Horstem Frankem

Preambule

Město Kostnice připomíná v letech 2014 – 2018 u příležitosti 600 let výročí Kostnického koncilu 1414 – 1418. V tomto rámci plánuje město Kostnice ocenit osobnost a působení Jana Husa. Rok 2015 je mu věnován a nazván „Rokem spravedlnosti".

Pražská diecéze CČSH má velký zájem podrobně představit osobnost Jana Husa a ocenit jeho význam jako reformátora. Pro CČSH je velmi důležité, že vzpomínka na Jana Husa stojí na ekumenických základech. Zároveň by chtěla seznámit co nejširší veřejnost s životem a působením reformátora.

Jan Hus, jehož učení bylo inspirováno Janem Viklefem a ovlivněno Martinem Lutherem, byl významnou evropskou osobností. Jeho osobnost a též i jeho společník a přítel Jeroným Pražský patří k velkému ocenění. Obě části Memoranda k podpisu se shodují, že právě osobnost Jana Husa je příkladem pro ekumenické působení a pro společný život v toleranci jak mezi církvemi, tak ve společnosti. Město Kostnice zaujímá postoj k událostem a k upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Při setkání 24.4.2012 v Praze se projednávaly následující projekty, které by měly být společně dále sledovány:

1) Každoroční oslava na Krakovci a putování z Krakovce do Bernau
Každý rok pořádá Pražská diecéze CČSH v Krakovci před 6. červencem vzpomínkovou bohoslužbu pro Jana Husa doprovázenou kulturním programem. 6. července putují Češi a Němci společně z Krakovce přes německo-české hranice do Bernau. Město Kostnice zařadí toto putování do organizačního katalogu na výroční koncil a pokusí se ho propojit s ostatními událostmi.

2) Po stopách Jana Husa – propojení jednotlivých turistických projektů
Město Kostnice plánuje v rámci výročí koncilu speciální prohlídky k Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému stejně jako jedinečné vylíčení a zprostředkování míst v Kostnici, která mají k oběma reformátorům vztah. Přitom je v plánu realizace App aplikace a použití QR-kódů. Též v Praze se těmito prostředky pracuje na cestě pro Jana Husa. Podepsané osoby se shodují, že nabídky v Kostnici a v Praze mají být spolu propojeny, aby umožnily uživatelům široký přístup k Janu Husovi. Pro Pražskou diecézi CČSH je možné nabídnout cestu z Krakovce do Prahy též jako ostatní cesty, které se týkají Jana Husa. Město Kostnice je toto ochotno přijmout na výročním programu.

3) Husovo oratorium od Richarda Pachmana
K výročí v roce 2005 v Praze poprvé uvedl skladatel Richard Pachman s dvěma sbory, z nichž jeden sbor je z CČSH, a s 15 herci Husovo oratorium. Oratorium, které se zakládá na dopisech od Jana Husa, má být znovu uvedeno v Praze v roce 2015. Během výročí je možné v Kostnici divadelní vystoupení s německým překladem. Obě strany domluví další zkoušku.

4) Husův institut teologických studií v Praze (HITS)
HITS a spolupracující vzdělávací instituce (vedení: pražský biskup) by chtěly oslavit výročí se studujícími v ekumenické a zahraniční spolupráci. Studující jsou pozváni k projektu „Studenti čtou Husa" společně s ostatními studujícími v zemi. Město Kostnice vítá tento projekt a bude mu u vysokých škol pro podporu dělat reklamu. Konkrétní dohody mezi oběma podepsanými budou následovat.

5) Další ujednání
Toto Memorandum je základ pro další spolupráci mezi Pražskou diecézí CČSH a městem Kostnice a ukazuje důležitost vzpomínky na Jana Husa a Jeronýma Pražského v rámci výročí koncilu.

Projekty budou v následujících měsících konkretizovány a společně dále rozvíjeny.

Kostnice, signováno

Horst Frank
vrchní starosta město Kostnice

Praha, signováno

Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
biskup Pražské diecéze
Církev československá husitská

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by A.D.