Cohesion, Justice, Truth!

Also I beseech you, that you love one another, do not permit good to be oppressed by violence, and desire that every one learns the truth.

I have come to Constance... Pray therefore to God to grant me perseverance, because many enemies and powerful opponents are rising up against me... But I do not fear anything, neither am I worried. I am sustained by the hope that after this great battle will come a great victory, and after the victory a greater reward and greater dishonour for my persecutors. M.J.Hus: Letter from Constance

M.J.H. in media

pecet mjhMilí čtenáři, posluchači a diváci,

v této sekci naleznete odkazy na texty, články, zprávy audio či videozáznamy uveřejněné na zpravodajských či jiných internetových portálech, tištěných či vysílaných médiích (rozhlas, televize), vztahující se k M. J. Husovi.

A to ať již k jeho životu, myšlení, učení, či tzv. druhému životu, tj. jak byl a je vnímán až do současnosti.

 

Kromě příspěvků br. patriarchy, pražského biskupa, poslance pana Haška a přednášek Prof. PhDr. Čorneje, DrSc. a Prof. ThDr. Kučery pronesených v březnu 2013 na slavnostím setkání k výročí T.G.M. v Poslanecké sněmovně, naleznete ve sborníku i doplněnou zajímavou studii PhDr. Šmída, Ph.D., dále slovo br. patriarchy k přípravám Husovského jubilea v r. 2015 a slovo závěrem PhDr. Nytrové o dějinném vědomí. Sborník je doplněn i malou obrazovou přílohou. Kdo by chtěl mít sborník v oficiální vazbě, nechť se obrátí na nakladatelství Blahoslav a připraví si 40,- . 

pdfHus a Masaryk_Sbornk2013.pdf

Partners

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Content by Creative Commons 3.0, all rights CČSH

Powered by A.D.