Vytisknout

Memorandum porozumění

mezi Pražskou diecézí Církve československé husitské
zastoupenou biskupem Doc. ThDr. Davidem Tonzarem, Th. D.

a

městem Kostnice zastoupeným vrchním starostou Horstem Frankem

Preambule

Město Kostnice připomíná v letech 2014 – 2018 u příležitosti 600 let výročí Kostnického koncilu 1414 – 1418. V tomto rámci plánuje město Kostnice ocenit osobnost a působení Jana Husa. Rok 2015 je mu věnován a nazván „Rokem spravedlnosti".

Pražská diecéze CČSH má velký zájem podrobně představit osobnost Jana Husa a ocenit jeho význam jako reformátora. Pro CČSH je velmi důležité, že vzpomínka na Jana Husa stojí na ekumenických základech. Zároveň by chtěla seznámit co nejširší veřejnost s životem a působením reformátora.

Jan Hus, jehož učení bylo inspirováno Janem Viklefem a ovlivněno Martinem Lutherem, byl významnou evropskou osobností. Jeho osobnost a též i jeho společník a přítel Jeroným Pražský patří k velkému ocenění. Obě části Memoranda k podpisu se shodují, že právě osobnost Jana Husa je příkladem pro ekumenické působení a pro společný život v toleranci jak mezi církvemi, tak ve společnosti. Město Kostnice zaujímá postoj k událostem a k upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Při setkání 24.4.2012 v Praze se projednávaly následující projekty, které by měly být společně dále sledovány:

1) Každoroční oslava na Krakovci a putování z Krakovce do Bernau
Každý rok pořádá Pražská diecéze CČSH v Krakovci před 6. červencem vzpomínkovou bohoslužbu pro Jana Husa doprovázenou kulturním programem. 6. července putují Češi a Němci společně z Krakovce přes německo-české hranice do Bernau. Město Kostnice zařadí toto putování do organizačního katalogu na výroční koncil a pokusí se ho propojit s ostatními událostmi.

2) Po stopách Jana Husa – propojení jednotlivých turistických projektů
Město Kostnice plánuje v rámci výročí koncilu speciální prohlídky k Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému stejně jako jedinečné vylíčení a zprostředkování míst v Kostnici, která mají k oběma reformátorům vztah. Přitom je v plánu realizace App aplikace a použití QR-kódů. Též v Praze se těmito prostředky pracuje na cestě pro Jana Husa. Podepsané osoby se shodují, že nabídky v Kostnici a v Praze mají být spolu propojeny, aby umožnily uživatelům široký přístup k Janu Husovi. Pro Pražskou diecézi CČSH je možné nabídnout cestu z Krakovce do Prahy též jako ostatní cesty, které se týkají Jana Husa. Město Kostnice je toto ochotno přijmout na výročním programu.

3) Husovo oratorium od Richarda Pachmana
K výročí v roce 2005 v Praze poprvé uvedl skladatel Richard Pachman s dvěma sbory, z nichž jeden sbor je z CČSH, a s 15 herci Husovo oratorium. Oratorium, které se zakládá na dopisech od Jana Husa, má být znovu uvedeno v Praze v roce 2015. Během výročí je možné v Kostnici divadelní vystoupení s německým překladem. Obě strany domluví další zkoušku.

4) Husův institut teologických studií v Praze (HITS)
HITS a spolupracující vzdělávací instituce (vedení: pražský biskup) by chtěly oslavit výročí se studujícími v ekumenické a zahraniční spolupráci. Studující jsou pozváni k projektu „Studenti čtou Husa" společně s ostatními studujícími v zemi. Město Kostnice vítá tento projekt a bude mu u vysokých škol pro podporu dělat reklamu. Konkrétní dohody mezi oběma podepsanými budou následovat.

5) Další ujednání
Toto Memorandum je základ pro další spolupráci mezi Pražskou diecézí CČSH a městem Kostnice a ukazuje důležitost vzpomínky na Jana Husa a Jeronýma Pražského v rámci výročí koncilu.

Projekty budou v následujících měsících konkretizovány a společně dále rozvíjeny.

Kostnice, signováno

Horst Frank
vrchní starosta město Kostnice

Praha, signováno

Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
biskup Pražské diecéze
Církev československá husitská